Gove biedt innovatieve oplossingen voor de industrie,
voertuigtechniek, techniek en designwereld.
Gove sluit aan in het voortraject bij materiaalkeuze,
montage, techniek en praktische toepasbaarheid.

Vertaling in 3D

Na het afstemmen van de ideeën en de doorvertaling naar uitgekristalliseerde schets wordt de vertaalslag gemaakt naar 3D. Dit geschied met het 3D tekenprogramma Solid Works. Gove streeft ernaar om zo min mogelijk concessie te doen aan het design waardoor het oorspronkelijke idee van de opdrachtgever intact blijft.